ingår samarbete med kompositör!

Johan kommer under hösten att samarbeta med kompositören Mathias Lissmyr som kommer att specialskriva musik till Johans stora time lapse-projekt; detta går f.n. under arbetstiteln 'Urbana Malmö'. Mer info kommer här under hösten...