Utställning på Moccasin i Malmö

Fr.o.m. den 12:e januari 2010 kommer Johan att ställa ut foton på temat 'Natur'

på restaurangen Moccasin i Malmö (Fersens väg). Det blir stora canvastavlor, panoramor, A3-tryck m.m.! Det kommer även att ges möjlighet att beställa Johans bilder - samtidigt som man kanske passar på att njuta av Moccasins erkänt goda lunch.

 

Utställningen planeras att pågå i ca 6 veckor.

 

Mer information om vernissage etc. kommer att tillkännages här så fort Johan & Moccasin bestämt vilka bilder som ska ingå i utställningen...