Rajala Pro Shop & Johan?

Johan för f.n. samtal med Rajala Pro Shop i Malmö

om ett samarbete vad gäller fotoutbildningsmaterial

för nyblivna systemkameraägare. Ev. kommer Johan

vara en av ledarna. Denna nyhet uppdateras

kontinuerligt.